Ukázka gridu

Počítáno s 12 sloupcovým layoutem, ukázky toho jak se dají ovlivnovat šířky sloupců v konkrétních rozlišeních, zde nadefinovány 4:

> 0
> 750px
> 970px
> 1170px


Čísla v závorce znamenají při jakých rozlišeních se vejde počet sloupců do 12 tj např. 3 znamená že se vejde do 12 sloupců 4x, číslo 6 vejde do 12 sloupců 2x .

Grid ( 3/4/6/12)

Sloupec
Sloupec
Sloupec
Sloupec

Grid (2/4/6/12)

Sloupec
Sloupec
Sloupec
Sloupec
Sloupec
Sloupec

Grid (6/3/12)

Sloupec
Sloupec
Sloupec
Sloupec